Indsigt, Sammenhæng, Udvikling

Om ISU Plus

Hvem er vi? – Hvad er vi gode til?

ISU Plus er et konsulentfirma, der spænder over et bredt felt af kompetencer. Vi er en broget forsamling med viden, der spænder over økonomiske, socialfaglige, fag-faglige og humanistiske kompetencer. Vi er gode formidlere og undervisere og afholder mange forløb for ledere, frontmedarbejdere og myndighedsmedarbejdere.

Vi er kendt for at have en solid viden om de faglige områder og lovgivning. Vi er aktive i udvikling af nye koncepter, hvor der hentes inspiration fra samarbejdspartnere fra europæiske og nordamerikanske organisationer. Vi er også kendt for at gavmildt at dele viden med vore kunder.

ISU Plus udspringer fra det oprindelige Institut for serviceudvikling med rødder i velfærdsområdet og vi har været med hele vejen, fra udvikling af serviceydelser og leverandørmangfoldighed:  gennem hele effektbølgen og opstramninger til digitalisering.

Vi har til huse i Odense overfor Zoo og løser opgaver overalt i landet.

Vi kommer gerne forbi for et uforpligtende besøg. I er også velkomne til at kikke forbi hos os.