Hvem er ISU Plus?

ISU Plus udspringer fra det oprindelige Institut for Serviceudvikling med rødder i velfærdsområdet. Vi har været med hele vejen, fra udvikling af serviceydelser og leverandørmangfoldighed: gennem hele effektbølgen og opstramninger til digitalisering.

Implementering af udviklings- og forandringsprocesser, baseret på kundens udgangspunkt.
Vi arbejder med konkrete redskaber og metoder, for eksempel LEAN, der kvalitetssikrer det faglige arbejde i en organisation. Herved skabes et et fagligt og økonomisk overblik til udvikling af ressourcestyringsmodeller og arbejdsgange.

Analyseopgaver.
Her går vi et spadestik dybere end de traditionelle benchmarking analyser, såvel på det faglige som det økonomiske. Denne tilgang giver et bedre udgangspunkt for at træffe strategiske beslutninger.

Udviklingsforløb for bo- og opholdssteder.
Her er fokus på fokus på kvalitet- og effektdokumentation i overensstemmelse med Socialtilsynets og kommunernes tilsynskrav. Vi sikrer endvidere tilbagemelding til kommunernes bestilling.

Hvis du vil se eksempler på løste opgaver :