Den nye Dataforordning – gældende fra maj 2018

Et wake up call?

Forordningen er på mange måder et wake-up-call.

Den positive udlægning af kravet om, at alle der er dataansvarlig for personfølsomme oplysninger, lægger vægt på at virksomheden/bosteddet

 • Har en opmærksomhed på hvordan personfølsomme oplysninger indhentes, opbevares og deles.
 • Har en opmærksomhed på hvordan data opbevares, hvem der kan kikke med, hvordan de fremsendes til de mange forskellige samarbejdspartnere.
 • Kun offentliggør eksempelvis billeder, når der foreligger et samtykke – også når billeder efterfølgende indgår i årsbøger, beretninger, personlige erindringer m.v.
 • Ved når den enkelte borger har ret til indsigt i egne data, kan komme med berigtigelser og forlange at oplysninger slettes – eller ikke kan slettes.
 • I bund og grund en forståelse for privatlivets fred og de forpligtelser, som vi har, når vi er så tæt på borgere, der er afhængige af os.

Arbejdet med at udarbejde dokumentationen skal give værdi for virksomheden og skabe læring

ISU Plus har udarbejdet dokumentation for flere opholdssteder. I arbejdet er indgået udarbejdelse af politikker, de pligtige samtykkeerklæringer, alle skrivelser til borgere om rettigheder osv. Der et beskrevet et årshjul for løbende evalueringer af de forskellige krav.

I alle tilfælde har vi vægtet forholdet mellem

 • Lovgivningens krav,
 • Hvordan forholder virksomhedens sig til kravet,
 • Hvordan kan det skabe positiv værdi/læring i virksomheden.

Fokus her er ikke primært på, hvordan man holder ryggen fri, men snarere hvordan kravene kan skabe refleksion over bedre praksis. Som vi læser forordningen, handler det meget om at skabe forståelse hos hver enkelt virksomhed og medarbejder for det ansvar, man har, for at beskytte borgerens privatliv. At hjælpe med at sikre på enkelt vis, data – både fysisk og digitalt.

Produktet

Vi udarbejder:

 • den samlede dokumentation i samarbejde med jer.
 • relevante samtykkeerklæringer og skrivelser til borgeren om dennes rettigheder.
 • dokumentationen for omgang af personale data.
 • den nødvendige politik beskrivelse

Jeres ansvar:

 • Efterfølgende at følge op på årshjulet
 • At implementere de nødvendige sikkerhedsprocedurer, der er beskrevne

Udfyld et spørgeskema med jeres kompetencer, hvor I efterfølgende vil modtage en personlig mail og har mulighed for at booke et møde med vores konsulent.

Har I styr på jeres datasikkerhed?

Og har I en beskrivelse af hvordan I i hverdagen agerer, så I passer godt på både medarbejder – og beboerdata?

Læs mere her