Lad os hjælpe dig med Persondata krav

Hvor godt er I rustede til at leve op til GDPRs (Persondataforordningen) krav, der træder i kraft den 25. maj i år?

EU har vedtaget et fælles  regelsæt om beskyttelse og rettigheder for alle borgere i EU. Regler der på mange måder er vidtgående og kræver omfattende dokumentation for både IT løsninger og fysiske papirdata.

Nedenfor kan I udfylde et lille spørgeskema for at gøre jer opmærksom på jeres kompetencer inden GDPRs nye krav.

Når I har udfyldt spørgeskemaet, får I en personlig mail med kommentarer til jeres besvarelser. Hvis det ønskes, er det efterfølgende muligt at booke en personlig samtale med vores konsulent Karin Sibani fra ISU Plus, som har mange års erfaringer inden for det offentlige område.

Vil I vide mere om ISU Plus eller GDPR?

Vi ved, om vi er dataansvarlig, databehandler eller begge dele


Vi ved, hvad vi skal have styr på af aftaler og beskrivelser


Vi ved, hvor vore persondata rent fysisk ligger, også når andre opbevarer dem


Vi ved, hvad vi skal fortælle vore borgere om deres rettigheder til at modtage egne data


Vi ved, hvad vi skal fortælle vore borgere om, deres rettigheder til at blive glemt og få rettet oplysninger


Vi har en procedure for, hvordan det skal gøres


Vi har dokumenteret sikkerheden i forhold til hvordan borgerens data kommer ind, flytter rundt og opbevares


Vi har styr på vore medarbejderes data


Vi har en opdateret IT personalepolitik


Vi har beskrevet vores fysiske og organisatoriske IT sikkerhedHvis I ønsker, at vi giver jer en kort status på jeres parathed til Persondataforordningens krav, bedes I udfylde kontaktinformationerne nedenfor.
Når I udfylder kontaktinformationerne og klikker på 'send svar', giver I jeres samtykke til, at vi må kontakte jer via. e-mail eller telefon.Navn
E-mail
Telefon nr.