Hvad tilbyder vi?

Udarbejdelse af Dokumentation for overholdelse af Persondataforordningen  Læs mere.

Kurser og individuelt tilrettelagte forløb

Vi tilbyder Grundkursus for visitatorer to gange årligt , temadage indenfor det brede socialområde samt leder og organisationsudvikling. se eksempler

Undervisning i arbejdet med Effektdokumentation. Fokus er på at identificere effekten hos borgeren. Målgruppen er medarbejdere i kommuner samt fra private opholds- og behandlingssteder, skoler mv.

Implementering af udviklings- og forandringsprocesser, baseret på kundens udgangspunkt. Vi arbejder med konkrete redskaber og metoder til kvalitetssikring i en organisation, for eksempel LEAN, der kan give et fagligt- og økonomisk overblik bl.a. til udvikling af ressourcestyringsmodeller og arbejdsgange.

Tidsmåling og analyse af fordeling af tid på opgaver. Kobles tidsanalysen på opbygning af takster og brugerprofiler, skaber metoden et gennemsigtigt serviceniveau, hvor borgerens profil tydeligt hænger sammen med taksten, og hvor ændringer af serviceniveau påvirker taksten.

Analyseopgaver, der går et spadestik dybere end de traditionelle benchmarking analyser, såvel på det faglige som det økonomiske. Denne tilgang giver et bedre udgangspunkt for at træffe strategiske beslutninger.

Udviklingsforløb for bo- og opholdssteder med fokus på kvalitet- og effektdokumentation i overensstemmelse med Socialtilsynets og kommunernes tilsynskrav.

Mange af de opgaver ISU Plus løser understøttes af ISU Plus’ webbaserede IT-platform NordicPas.