HVORDAN MOTIVERER VI BORGERNE TIL AT SIGE JA

  • Hvorfor er motivation blevet så vigtigt i debatten? Opsummering på § 83a?
  • Motivation og praktiske ”håndgreb”
  • Hvordan reagerer den enkelte borger, hvad motiverer og hvad demotiverer?
  • Hvilken tilgang har vi til samtalen og mødet med borgeren?
  • Målsætningens styrker, succeskriterier som dialogværktøj til borgerinddragelse

Læs mere her