Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere i Ringsted

  • Visitationsgrundlaget og myndighedsrollen
  • Borgerbegreber
  • Samtaleteknik og værktøjer til at indsamle viden
  • Udredningsmodeller
  • Målsætning og opfølgning
  • Rehabiliteringsbegreber
  • Organisering, lean
  • Kvalitet i arbejdet

Læs mere her