Grunduddannelse for visitatorer og myndighedsrådgivere

ISU Plus udbyder Grunduddannelse for visitatorer og myndighedsrådgivere. Uddannelsens indhold opdateres løbende på baggrund af tilbagemeldinger fra målgruppen og ny lovgivning og omfatter emner som

Mere…