BPA Ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) med fokus på Servicelovens §§95 og 96

  • Målgruppe
  • Forudsætninger
  • Omfang
  • Sagsbehandling
  • Krav til arbejdsgiver- og arbejdslederopgaven
  • Tilskud gives til anden end borger (nærtstående)
  • Udmåling af timer
  • Dilemmaer, når andre ordninger er i spil
  • Kombination af forskellige paragraffer

Læs mere her