KURSUS FOR SAGSBEHANDLENDE TERAPEUTER

  • Myndighedsopgaven – grundlæggende love
  • Hvad er forskellen mellem rådgivning/vejledning og egentlig sagsbehandling
  • Notatpligt og dokumentation
  • Hvordan afdækkes borgerens funktionsniveau?
  • Snitfladerne/afgrænsningerne til Sundhedsloven, merudgifter, uddannelsesområdet samt arbejdsmarkedsområdet
  • Du får en skræddersyet vejledning til FSII, der giver mening for sagsbehandlende terapeuter

Læs mere her