Træning til voksne

  • Hvad er formålet, hvornår og hvad giver mening
  • Hvordan målrettes træningen bedst muligt efter den enkelte borgers behov
  • Snitflader til bl.a. § 83a og genoptræningsplaner
  • Ikke visiteret træning (§ 79) – selvtræning
  • Udarbejdelse af handleplaner
  • Kvalitetsstandarder vedr. genoptræning og vedligeholdende træning
  • Hvor mange borgere gennemfører tilbuddene
  • Opnår borgeren de ønskede forbedringer i funktionsniveau, og øver borgeren sin evne til at klare flere opgaver

Læs mere her