Rehabilitering har længe været et gennemgående tema inden for det social- og sundhedsområde. Mange kommuner har uddannet medarbejderne i at arbejde rehabiliterende, flere har opsat resultatkrav for den rehabiliterende indsats og alle forventer, at den rehabiliterende indsats giver økonomiske gevinster i form af besparelser på den praktiske og personlige hjælp.

mere…